19 Ocak 2018
%PM, %17 %681 %2018 %15:%Oca

SMF üyesine ajanlık dayatması!

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi Çağlar Korkut, 10 Ocak’ta yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Korkut’a burada ajanlık dayatması yapıldı HABER MERKEZİ-(17.01.2018)-Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi Çağlar Korkut, 10 Ocak’ta yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Korkut’a burada ajanlık dayatması yapıldı. İHD İzmir Şubesi’nde açıklama yapan Şenol Akyıldız, açık faşizm uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti ve OHAL’de KHK’larla ezilenler üzerinde terör estirildiğini vurguladı. “Baskılara boyun eğmeyeceğiz” Akyıldız, son yıllarca onlarca kişinin tehdit edildiğini belirtti ve SMF üyelerinin de bundan nasibini…
%PM, %15 %674 %2018 %15:%Oca

Halkın Günlüğü 10. sayısı çıktı

Sınıfsız Toplum İçin Halkın Günlüğü Dergisi'nin 10.Sayısı "KHK'lerle iç savaş ekenler fırtına biçerler" manşeti ile çıktı Sınıfsız Toplum İçin Halkın Günlüğü’nün 10.Sayısı çıktı. Güncel-siyasal gelişmelerin devrimci bir perspektifle ele alındığı Halkın Günlüğü gazetesinin 10.Sayısı dergi formatıyla çıktı. Yayın hayatına aylik siyasi dergi olarak devam edecek olan Sınıfsız Toplum İçin Halkın Günlüğü Dergisi'nin sunu kısmında şu ifadeler yer aldı: “Bu sayımızla birlikte 15 günlük gazete formatında yayın hayatına son vermiş bulunuyoruz. Halkın Günlüğü, yayın hayatına aylık dergi formatında devam edecektir.. İnternet yayıncılığının yaygın bir iletişim ağına dönüştüğü günümüzde, haber-yorum içerikli yazılar…
Hiç şüphesiz ki, her türden gerici sınıf iktidarına, faşizme ve tekçi-faşist tek adam diktatörlüğüne karşı stratejik mücadele ve savaşım, siyasi iktidar perspektifiyle karakter kazanan devrimci mücadelenin bütün meşru biçimlerinin devreye sokularak devrimci savaş mecrasında odaklanmasından geçer. Son tahlilde gerici sınıflar devleti ve iktidarlarının miadını doldurarak onu tarihin çöp sepetine atacak olan Sosyalist Halk Savaşı niteliğinde gelişen devrimci sınıf savaşıdır. Ki, Erdoğan iktidarının silahlı mücadele, gerilla savaşı ve Sosyalist Halk Savaşı’na karşı büyük teknolojik araç-gereç desteğiyle stratejik imha hareketlerine girişmesi de has-bel kader bir gelişme değildir HABER MERKEZİ(07.01.2018)-Erdoğan-AKP iktidarı altındaki mevcut…
%AM, %04 %369 %2018 %07:%Oca

KCK’den MİT’e devrimci operasyon!

Ağustos 2017’de Güney Kürdistan’da PKK kadrolarına yönelik suikast hazırlığı içindeyken PKK’nin karşı operasyonu ile ele geçirilen iki üst düzey MİT elemanına ilişkin KCK bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada başta Sakine Cansız katliamı olmak üzere bir çok katliam, suikast ve MİT’in çalışmalarının deşifre edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada ele geçirilen MİT elemanlarının Aydın Günel ve Erhan Pekçetin olduğu belirtildi. KCK operasyona dair ayrıntılı açıklama yapacağını da belirtti. ANF’de yer alan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ-(04.01.2018)- ‘’KCK Yürütme Konseyi Eş başkanlığı açıklamada ele geçirilen MİT üst düzey yöneticilerinin Tayyip Erdoğan’ın…
Savaş ve ekonomik bunalım, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık, rejimin klikleri arasındaki mücadeleler, İran İslam Cumhuriyeti’nin emekçiler üzerindeki baskı ve zulmü, bu rejimi yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirmiştir. Bu rejim, ezilen Kürt ulusu başta olmak üzere diğer ulus ve farklı etnik kimlik ve inançlar üzerinde milli zulüm uygulamakta, kadınlara yönelik gerici uygulamaları arttırmakta; emekçi kitleler üzerinde baskı, zindan, işkence ve idamla ayakta durabilmektedir. Bu baskı ve sömürüye karşı biriken öfke bugün sokaklara taşınmıştır HABER MERKEZİ(04.01.2018)-İran gerici rejimine karşı gelişen halk hareketine ilişkin Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF)’nin yapmış olduğu açıklamayı olduğu gibi…
Bütün savaş, zorbalık, sömürü ve talana rağmen ülkemiz ve dünya halkları susturulamamış ve teslim alınamamıştır. Ülkemiz ve bütün dünyanın yoksulları, aydınları, ilericileri, kadınları, devrimcileri ve komünistleri sınıfsız, sömürüsüz ve özgür bir dünya düşünü haykırarak sokakları, dağları, fabrikaları ve yaşamın bütün alanlarını mücadele mevzilerine çevirerek dünya gericiliğine meydan okumuştur HABER MERKEZİ(01.1.2018)-Geride bıraktığımız 2017 yılı Türkiye-Kuzey Kürdistan ve dünyada önemli siyasal gelişmelerin, çelişkilerin, krizlerin ve mücadelelerin yaşandığı bir yıl oldu. Emperyalist/kapitalist barbarlık ve her parçadaki yerli bilumum gericiliklerinin yoksul dünya halklarına yönelik zorbalık ve sömürüsü 2017 yılında da pervasız bir biçimde sürdü.…
Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde bulunan MKP dava tutsakları bir mektup yollayarak tüm yoldaşlarının ve ailelerin yeni yılını kutladılar. Elimize posta ile geçen açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz HABER MERKEZİ(31.12.2017)- ‘’2017 yılını takvimsel anlamda geride bırakırken, insanlık tarihinin egemen sınıflarca en vahşi şekilde sömürüldüğü, talan edildiği, ülkelerin işgal edildiği, ezilen ulusların, halkların, inançların, cinsel baskı altına alınan kadınların köle pazarına çıkarıldığı, imha ve inkâra tabi tutulduğu tarihsel bir dönemeçten geçiyoruz. Uluslar arası mücadele arenasında devrimci/komünist yapılanmaların bölünerek zayıf ve yetersiz kaldığı bir dönemde, emperyalist/kapitalist sömürücü sistemlerin bu katmerli…
Bu bağlamda Tek Tip Elbise dayatması başta olmak üzere bir bütün faşist kuşatma ve saldırı dalgasına karşı devrimci ve komünist güçler kısa, orta ve uzun vadeli kapsamlı bir hazırlık ve eylem planı oluşturarak karşı direniş cephesini oluşturmaları sürecin temel devrimci görevlerinden biri durumundadır. Esas-tali demeden merkezi bir perspektif ve eylem planı dâhilinde bütün mücadele alanları ve araçları en etkin biçimde kullanılarak güçlü bir direniş cephesi yaratılmalıdır. Ancak bu somut perspektif ve eylem planı doğrultusunda diğer bütün toplumsal dinamikler harekete geçirilebilinir HABER MERKEZİ(31.12.2017)-Burjuva dünya ile devrimci dünya arasındaki keskin çelişki ve…
Bu vesileyle bütün yoldaşlar tutsaklarla dayanışmayı büyütmek için çaba göstermeli, direnişi büyütmek için direnişin öznesi olarak onu örgütleyip yaymalı, bu direnişte hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır. Bu süreç büyük bir patlamaya uzanan bir direniş süreci olabilir. Direnişin başında doğru tavır almak direnişte söz sahibi olma avantajı sağlar. Hazırlanmalı, direnişin büyütülmesi için çalışmalıyız. Saldırı bugün değilse, yarın başlayacaktır. Bu saldırıya göğüs gerçek devrimciliğin varlık sebebidir HABER MERKEZİ(30.12.2017)-Hapsedilerek fiziksel özgürlükleri zorla engellenen ve egemenlerin bu ‘’cezayı’’ yetersiz görerek ‘’ceza’’ içinde ‘’ceza’’ anlamına gelen F Tipi tecrit-izolasyon şartlarına mahkum ederek çifte bedel ödemek durumunda kalan…
Cezaevlerinin ve tüm toplumun tek tipleştirilmesine karşı mücadele aynı zamanda faşist diktatörlüğü karşı mücadeledir. Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak; tüm duyarlı kesimleri, insan hakları savunucularını, demokratları, devrimcileri aktif olmaya, tüm enternasyonalistleri de dayanışmaya davet ediyoruz HABER MERKEZİ(29.12.2017)-Avrupa’da onlarca DKÖ’ nün bir araya gelerek oluşturdukları ‘’Edi Bese Platformu’’ bir açıklama yaparak Tek Tipleşmeye hayır dedi. Edi Bese Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle; ‘’ Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen Tek Tip Elbise uygulaması 696 sayılı KHK kararnamesi ile uygulama sürecine girmiş bulunmaktadır. Katliamcı devletin tek bayrak, tek millet, tek din, tek dil…
%PM, %28 %544 %2017 %12:%Ara

SMF: Devran dönecek, hesap sorulacak!

Roboski’den bugüne faşist diktatörlüğün Kürdistan’da yürüttüğü savaş ve katliam politikası Cizre bodrumlarında diri diri yakılan Mehmet Tunç’larla, Silopi’de Teybet Analarla devam etmiş/etmektedir HABER MERKEZİ(28.12.2017)- Roboski katliamının 6.yılı dolayısı ile Sosyalist Meclisiler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yayımladı. ‘’Roboski: Devran dönecek, hesap sorulacak’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz. ‘’Geçmişi sömürü ve katliamlarla dolu olan TC devletinin her dönem hükümetleri değişse de katliam ve sömürüye dayanan özü değişmemiştir. Ağrı’da, Zilan’da, Koçgiri’de, Dersim’de, büyük katliamlar gerçekleştiren faşist diktatörlük, katliamcı özünü korumuş Maraş, Çorum, Sivas, Gazi gibi birçok yerde gerçek yüzünü,…
Halkın Günlüğü ile dayanışmak amacıyla 24 Aralık Pazar günü İzmir’de bir kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi İZMİR(26.12.2017)-Halkın Günlüğü ile dayanışma etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 24 Aralık Pazar günü İzmir’de Halkın Günlüğü ile dayanışmak amacıyla bir kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Halkın Günlüğü temsilcisinin katıldığı etkinlikte, güncel-siyasal gelişmelerin yanı sıra Halkın Günlüğü’nün yayın perspektifi başta olmak üzere önüne koymuş olduğu yeni planlamalara dair geniş sunum ve tartışma yürütüldü. Dayanışma ve sahiplenme vurgusunun altının çizildiği etkinlikte, toplumsal mücadelede daha etkin bir rol oynamak için basın/yayın ve bütün mücadele araçlarının en etkili bir şekilde sahiplenilmesi ve…
Sınıf Teorisi dergisi 23.Sayısı çıktı HABER MERKEZİ(26.12.2017)- “Devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz!” şiarıyla 14 yıldır yayın hayatına devam eden Sınıf Teorisi dergisinin 23’üncü sayısı çıktı. Derginin bu sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; – Emperyalist dünya gericiliği; İnsanlık ve doğa için ölümcül bir tehdittir – Tarihsel devrimci perspektiften güncel devrimci eylem planına devrimci siyaset – Kadın mücadelesi ve kadınların kurtuluşu – Parti/örgüt daha iyisini yapabiliriz
Bizler biliyoruz ki devrime giden yol meşakkatli ve çetindir. Bu yüzden bu yolda yürürken her adımımız sağlam, kararlı olmak zorundadır. Bu gibi dönemleri atlatmanın en iyi yöntemi ise yoldaşların birbiriyle olan ilişki tarzlarının, yoldaşlık bağlarının, kararlılıklarının, inançlarının, devrimci tutumlarının, komünist kişiliklere büründürerek partiye ve mücadeleye olan inançlarıyla olanaklıdır HABER MERKEZİ (23.12.2017) - Yaşadığımız coğrafyanın koşul ve yaşam standartlarını göz önünde bulundurursak; yaşamın her alanında topyekûn saldırı, sömürü, hak gaspı, taciz ve tecavüz, imha ve inkâr serüveninde halkları tam bir baskı altına alan faşist boyundurukla köleleştirme pratiği konseptini genişleten ‘TC’ faşizmi,…
Yargılandığı bir davadan ceza alan Gazetemiz okuru Barış Rüzgar bugün İstanbul-Hasköy’de gözaltına alındı HABER MERKEZİ(22.12.2017)- Daha önce yargılandığı bir davadan 4,5 yıl ceza alan gazetemiz okuru Barış Rüzgar bugün İstanbul’da gözaltına alındı. Saat 15.00 sularında İstanbul Hasköy’de gözaltına alınan Barış Rüzagar’ın Çağlayan Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından Metris Hapishanesine götürüleceği öğrenildi.
HBDH Yürütme Komitesi, yazılı bir açıklama yaparak “Tekçi zihniyet çatırdıyor, katiller döktükleri kanda boğulacaklardır. Faşizmi devrimle ezeceğimiz günler yakındır” dedi HABER MERKEZİ (22.12.2017) - HBDH Yürütme Komitesi, devlet katliamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak “Gün, katliamcılardan; katliamcı, inkarcı ve soykırımcı faşist Erdoğan ve çetesinden; tekçi faşist imha ve inkar rejiminden hesap sorma, faşist saldırı ve katliamlar karşısında sokağa çıkma, direnişi büyütme, Türk ve Kürt halkları olarak direnişi ortaklaştırma ve zafere yürüme günüdür” dedi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Yürütme Komitesi, açıklamasında ‚‘19-24 Aralık 1978, MİT-Kontr gerillanın planlayıp, faşist MHP çeteleri…
AKP/Erdoğan iktidarının temel haklarımıza yönelik saldırılarına, işçiler-emekçiler üzerindeki baskılarına karşı sınıf mücadelesini yükseltelim HABER MERKEZİ(22.12.2017)-Mecliste görüşülmekte olan bütçe görüşmeler ve asgari ücret tartışmalarına dair Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yaptı. ‘’Asgari ücret değil yaşanabilir bir ücret istiyoruz’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi paylaşıyoruz. ‘’Kapitalist sömürü düzeni tüm dünyada yüz milyonlarca insanı yoksulluğa, açlığa mahkûm ederken, azınlık bir sömürgeci burjuva ise her gün zenginliklerine zenginlik katıyor. Emperyalist-kapitalist düzenin insanlar ve onun parçası olduğu doğa üzerinde yarattığı tahribat her geçen gün artıyor ve derinleşiyor. Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin ülkemizdeki…
Bu saiklerden ötürü Deniz ile Erdoğan antagonist bir çelişkidir. Uzlaşmasının mümkünatı yoktur. Her daim çatışma halindedirler. Siyasal, sosyal, kültürel ve ideolojik olarak ayrı dünyanın insanlarıdırlar. Bu keskin çatışmada biri ezilenlerin saflarında iken diğeri ezenlerin saflarındadır. Çatışmaları sınıfsız ve sömürüsüz dünyaya kadar süre gidecektir. Ta ki Deniz’in Mahir’in ve Kaypakkaya’nın yoldaşları muzaffer oluncaya dek! HABER MERKEZİ(21.12.2017)-Kıymeti kendinden menkul bir zattın betimlemesiyle gündemde yer edinen bir tartışma. Liberalinden, sosyal demokratına oradan ırkçı milliyetçi cenaha kadar bilumum söz söylememesi gereken kim var ise uzun nutuklar eşliğinde cümbür cemaat tartışmaya dahil olmuş durumdalar. İktidarın…
Tarih sona ermiş, proletaryayla vedalaşılmış, “büyük anlatılar” çağı kapanmış, bir tahlil aracı olarak ekonomi politik yerini semantiğe, psikanalize, hermönötiğe; emek sömürüsüne dayalı kapitalizm hazların manipülasyonuna dayalı tüketim toplumuna; sınıf ise kimliğe bırakmıştı. Oysa kitleler sosyalist sistemin dağılmasının ardından kesin ve nihaî zaferini ilan ederek yeryüzünü yağmalamaya koyulan neoliberal kapitalizme karşı ayaklanmakta gecikmediler. 1994 yılbaşında Meksika’da NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması)’nın yürürlüğe girdiği gün Chiapas eyaletinde ayaklanma başlatan Zapatista Maya yerlileri uzunca bir zamandır süre giden mayalanmanın sembolik işaret fişeğini çakmıştı. Onu, bir dizi ayaklanma ve kent savaşları izledi. Kabaca…
%AM, %21 %457 %2017 %09:%Ara

Bir kanlı Maraş/Kazım Cihan

`Kanımız aksa da zafer islamın` faşist naraları ile saldırılan Maraş`ta boğulmak istenen dönemin yükselen sol,devrimci dalgasıydı. Zira ezilen sınıflar ayaktaydı. Toplum örgütlüydü. Devrimci örgütler diriydi. Bütün bunların engellenmesi için 1977 1 Mayıs kontragerilla saldırısının ardından aynı zincirin bir parçası olarak yeni bir saldırı planlanıyordu. Türk egemen sınıflar ekonomisi müthiş bir krizdeydi. Emperyalist egemenler dayattıkları 24 ocak kararlarıyla sıkı bir rejim ihtiyacı içerisindeydiler. Yani bir sıkıyönetim ihtiyacı içindeydiler. Bunun için provakasyonlarla bir meşruiyet arama gayreti içinde oldular. Alevi ve kızılbaşlar devrim ve sosyalizmin stratejik müttefiki olarak, stratejik olarak hedeflenmeliydiler HABER MERKEZİ(21.12.2017)-19-…
%AM, %20 %363 %2017 %07:%Ara

Gazete Patika yayın hayatına başladı

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve ‘’Gerçeğe giden yol’’ şiarı ile yola çıkan Gazete Patika bugün yayın hayatına başladı HABER MERKEZİ(20.12.2017)- Erdoğan/AKP iktidarının toplumsal mücadele önemli bir rol oynayan devrimci, ilerici ve demokratik bütün muhalif basın/yayın kuruluşlarını hedef alarak susturmaya çalıştığı bu zorlu süreçte, tüm baskı ve engellemelere rağmen muhalif ve alternatif basın ve medya kuruluşları haklılık ve meşruluktan aldıkları güçle yeni araçlar ve alternatifler geliştirerek yoluna devam ediyor. Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve internet gazeteciliği zemininde işçi sınıfı ve ezilenlerin bir mevzisi olma perspektifi ile hareket…
Elazığ T Tipi Hapishanesinde açlık grevinde olan kadın tutsaklarla dayanışma amacıyla Gebze Kadın Kapalı hapishanesinde bulunan TKP/ML ve MKP dava tutsakları 4 günlük açlık grevi eylemi başlattı HABER MERKEZİ(20.12.2017)- Elazığ T Tipi Hapishanesinde baskı ve saldırılara karşı açlık grevinde olan kadın tutsaklarla dayanışma amacıyla Gebze Kadın Kapalı Hapishanesinden bulunan TKP/ML ve MKP dava tutsakları açlık grevi eylemi başlattı. 18 Aralık günü açlık grevine başlayan tutsaklar eylemlerini 22 Aralık günü sonlandıracaklar. Tutsaklar başta Elazığ olmak üzere, hapishanelerde devrimci tutsaklara yönelik baskı, saldırı ve işkenceye karşı tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdılar. Elazığ…
19- 22 Aralık, iktidarı elinde bulunduran asalak sınıfın teknik imkânsal üstünlüğüne rağmen, devrimci iradenin duvarına çarparak tersyüz olmuştur. Özel mülkiyete dayalı burjuva gerici devlet mekanizmasına son vermeyi amaçlayan devrimci komünistler nasırlı elleriyle yaşamı ilmek ilmek örerek ve bedenini siper ederek yenidünyanın inşasına harç olmuşlardır. İmkânsızlıklara ve birçok dezavantaja rağmen devrimci cüretti kuşanan devrimci ve komünistler küllerinden doğrulmanın adı olarak tarihsel rolünü oynamış ve adını tarihin en güzel sayfasına iliştirmiştir.19-22 Aralık sadece Türkiye/ Kuzey Kürdistan halklarına bir umut meşalesi olmamış, kendi sınırlarını da aşarak dünya devrimci hareketine büyük bir miras devretmiştir…
Her tarihi kesitte katliam, sürgün, talan, işgal, devam etti. Toplumun ilerici, devrimci kesimini ve değişik inançlara sahip halkı tarih sahnesinde silmek için sürgün ve soykırım gerçekleştirdi. Türk devletinin tarihi soykırım ve katliamlarla doludur. İçinde geçtiğimiz Aralık ayında birçok katliamların yanında, 19- 26 Aralık 1978 de Maraş’ta Alevilere yönelik Katliam, 19 Aralık 2000’de Cezaevleri katliamı, 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Roboski katliamı, Türk devletin sürdürdüğü katliamların başlıcalarıdır. Alevilere yönelik Maraş katliamı, Türk devletin değişik inançları eritme ve İslam ideolojisi ekseninde kültürel ve kimlik olarak kendisine bağlama çabası katliamlarla devam ettirmiştir HABER…
Sayfa 1 / 52